U toku 2018. godine realizovali smo sledeće velike projekte:


-Izgradnja telekomunikacione mreže (optički kabl) Bijeljina-Šepak

-Gasovod visokog pritiska Šepak-Bijeljina

-DGM Bijeljina

-DGM Novi Sad

-Izgradnja glavne merno regulacione stanice-GMRS Bijeljina

-Izgradnja zidane trafo stanice ZTS“7“ u krugu „ Koteks-Viskofan“ DOO Novi Sad

-Izgradnja otpremno-čistačkog mesta – Gajdobra

-HD podbušivanje reka: Janja, Dašnica i Pilica na gasovodu visokog pritiska Šepak-Bijeljina

  REFERENCE

2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999. 1998.

1997.